Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávky 1-4/2021 s DPH mesiace 01 - 05/2021 Obchodná akadémia Ružomberok 24.05.2021
Objednávka Objednávky 1 - 4 rok 2021 s DPH 01 - 05/2021 Obchodná akadémia Ružomberok 24.05.2021
Faktúra faktura_002_OA s DPH 01.01.2011
Faktúra faktura_005_OA s DPH 05.01.2011
Faktúra faktura_006_OA s DPH 05.01.2011
Faktúra faktura_004_OA s DPH 05.01.2011
Faktúra faktura_008_OA s DPH 07.01.2011
Faktúra faktura_001B_SJ s DPH 07.01.2011
Faktúra faktura_001A_SJ s DPH 07.01.2011
Faktúra faktura_009_OA s DPH 08.01.2011
Faktúra faktura_003_SJ s DPH 10.01.2011
Faktúra faktura_002_SJ s DPH 10.01.2011
Faktúra faktura_004B_SJ s DPH 10.01.2011
Faktúra faktura_004A_SJ s DPH 10.01.2011
Faktúra faktura_003_OA s DPH 10.01.2011
Faktúra faktura_007_OA s DPH 11.01.2011
Faktúra faktura_005_SJ s DPH 11.01.2011
Faktúra faktura_008_SJ s DPH 12.01.2011
Faktúra faktura_007A_SJ s DPH 12.01.2011
Faktúra faktura_007B_SJ s DPH 12.01.2011
zobrazené záznamy: 1-20/387