Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva KZ 2021/RK 013 Rámcová kúpna zmluva s DPH 30.08.2021 CHRIEN s.r.o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 21.10.2020
Faktúra faktura_002_OA s DPH 01.01.2011
Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 04.09.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej 04.09.2023
Faktúra faktura_049_SJ s DPH 28.02.2011 MÄSOPRODUKT
Faktúra faktura_050_SJ s DPH 28.02.2011 FRUKTAL s.r.o.
Faktúra faktura_051_SJ s DPH 28.02.2011 INMEDIA s.r.o.
Zmluva zmluva_001_OA s DPH 13.04.2011
Faktúra faktura_063_OA s DPH 28.11.2011 CZT Ružomberok s.r.o. OARK
Zmluva Rámcová zmluva s DPH 31.08.2023 INMEDIA,spol. s.r.o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 31.08.2023
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 04.09.2023 Mäso Lúžna, s. r. o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 04.09.2023
Zmluva Rámcová zmluva s DPH 30.08.2023 ASTERA s.r.o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 30.08.2023
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 16.06.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Škola umeleckého priemyslu - 161551 16.06.2023
Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 04.09.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Škola umeleckého priemyslu - 161551 04.09.2023
Faktúra faktura_047_SJ s DPH 24.02.2011 LUBOMÍR MAJBA
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 17.02.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej 20.02.2023
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 17.02.2023 Obchodná akadémia - školská jedáleň Škola umeleckého priemyslu - 161551 20.02.2023
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2023 LUNYS s.r.o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 02.01.2023
Zmluva Rámcová zmluva s DPH 30.08.2022 ASTERA s.r.o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 31.08.2022
Zmluva Rámcová zmluva s DPH 30.08.2022 INMEDIA,spol. s.r.o. Obchodná akadémia - školská jedáleň 31.08.2022
Zmluva Rámcová zmluva s DPH 01.10.2022 Nordfood s. r. o Obchodná akadémia - školská jedáleň 31.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/362