Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra faktura_002_OA s DPH 01.01.2011
Faktúra faktura_025A_SJ s DPH 31.01.2011
Objednávka objednavka_003_OA s DPH 23.02.2011
Objednávka objednavka_002_OA s DPH 25.02.2011
Objednávka objednavka_001_OA s DPH 08.03.2011
Faktúra faktura_017_SJ s DPH 21.01.2011
Faktúra faktura_006_SJ s DPH 14.01.2011
Faktúra faktura_027_SJ s DPH 31.01.2011
Faktúra faktura_026_SJ s DPH 31.01.2011
Faktúra faktura_025B_SJ s DPH 31.01.2011
Faktúra faktura_024_SJ s DPH 27.01.2011
Objednávka Príloha č. 2 Príloha č. 2 Údaje o vyhotovenej objednávke s DPH 13.08.2012 Obchodná akadémia Ružomberok 23.10.2012
Faktúra faktura_023_SJ s DPH 27.01.2011
Faktúra faktura_022_SJ s DPH 25.01.2011
Faktúra faktura_021_SJ s DPH 25.01.2011
Faktúra faktura_020B_SJ s DPH 24.01.2011
Faktúra faktura_020A_SJ s DPH 24.01.2011
Faktúra faktura_019B_SJ s DPH 24.01.2011
Faktúra faktura_019A_SJ s DPH 24.01.2011
Faktúra faktura_018_SJ s DPH 24.01.2011
zobrazené záznamy: 1-20/362