Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 006/2012 VUC NET DSL 110,40 s DPH 16.01.2012 Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO: 37808427 20.02.2012
Faktúra 335/2011 hovorné 12/2011 70,56 s DPH 16.01.2012 Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO: 37808427 20.02.2012
Faktúra 007/2012 mobilné telefóny 139,59 s DPH 16.01.2012 Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO: 37808427 20.02.2012
Zmluva Dodatok k zmluve č. 1/2011 Dodatok k zmluve č. 1/2011 s DPH 10.04.2012 Žilinský samosprávny kraj, v správe: Obchodná akadémia Igor Fornál - Obchodná a sprostredkovateľská činnosť 17.05.2012
Zmluva Zmluva o zverení majetku do správy správcovi s DPH 26.10.2021 Žilinský samosprávny kraj Obchodná akadémia Ružomberok 22.02.2022
Faktúra faktura_040_OA s DPH 09.02.2011 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Faktúra faktura_041_OA s DPH 10.02.2011 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Zmluva 5/2012 Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy s DPH 08.10.2012 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Obchodná akadémia Ružomberok 08.10.2012
Faktúra faktura_047_OA s DPH 25.02.2011 Šport MIX, s.r.o.
Faktúra 324/2011 strav.zamestn. Soc. fond 12/2011 OA 34,32 s DPH 22.12.2011 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
Faktúra 323/2011 strav.zamestn. Soc. fond 12/2011 ŠJ 3,96 s DPH 22.12.2011 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
Faktúra 321/2011 stravovanie zamestnancov 12./2011 ŠJ 62,04 s DPH 22.12.2011 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
Faktúra 014/2012 stravovanie zamestnancov - 1/2012 525,36 s DPH 01.02.2012 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
Faktúra 015/2012 stravovanie zamestnancov ŠJ - 1/2012 63,36 s DPH 01.02.2012 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
Faktúra 016/2012 stravovanie zamest. - soc. fond 1/2012 71,64 s DPH 01.02.2012 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
Faktúra 017/2012 stravovanie zamest. - soc. fond 1/2012 8,64 s DPH 01.02.2012 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
Faktúra 319/2011 stravovanie zamestnancov 12./2011 OA 425,04 s DPH 22.12.2011 Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 20.02.2012
Zmluva 5/2014 Dohoda o refundácii pomernej časti mzdy a odvodov školskej psychologičky s DPH 02.09.2014 Škola užitkového výtvarníctva Obchodná akadémia Ružomberok 02.09.2014
Faktúra faktura_046_OA s DPH 15.02.2011 ŠEVT, a.s.
Faktúra faktura_062_OA s DPH 09.02.2011 ČS ENI Ružomberok
zobrazené záznamy: 1-20/366