Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra faktura_002_OA s DPH 01.01.2011
Faktúra faktura_044_OA s DPH 15.02.2011 FaxCopy, a.s.
Faktúra faktura_057_OA s DPH 25.02.2011 KanPo, s.r.o.
Faktúra faktura_056_OA s DPH 02.03.2011 Obchodná Akadémia ŠJ
Faktúra faktura_055_OA s DPH 02.03.2011 Obchodná Akadémia ŠJ
Faktúra faktura_054_OA s DPH 02.03.2011 Obchodná Akadémia ŠJ
Faktúra faktura_053_OA s DPH 02.03.2011 Obchodná Akadémia ŠJ
Faktúra faktura_052_OA s DPH 10.03.2011 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Faktúra faktura_051_OA s DPH 22.02.2011 CWS-boco SLOVENSKO, s.r.o.
Faktúra faktura_050_OA s DPH 28.02.2011 KanPo, s.r.o.
Faktúra faktura_049_OA s DPH 04.03.2011 GC LEASING SLOVENSKO, s.r.o.
Faktúra faktura_048_OA s DPH 23.02.2011 SLOVENSKÝ TELEFÓNNY ZOZNAM, s.r.o.
Faktúra faktura_047_OA s DPH 25.02.2011 Šport MIX, s.r.o.
Faktúra faktura_046_OA s DPH 15.02.2011 ŠEVT, a.s.
Faktúra faktura_045_OA s DPH 15.02.2011 FaxCopy, a.s.
Faktúra faktura_043_OA s DPH 15.02.2011 FaxCopy, a.s.
Faktúra faktura_059_OA s DPH 24.02.2011 Tatria Plus, s.r.o.
Faktúra faktura_042_OA s DPH 22.02.2011 JUDr.Jozef Uličný
Faktúra faktura_041_OA s DPH 10.02.2011 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Faktúra faktura_040_OA s DPH 09.02.2011 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
zobrazené záznamy: 1-20/387