• OZNAM školskej jedálne

     • FEBRUÁR 2023

      Predaj stravných lístkov

      30.1.2023 – 3.2.2023

      v čase od 11:30 – 14:00

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:Žiaci SŠ: 1,90€

      Iní stravníci: 3,50 €

      Výdaj obedov 11:30 – 14:30 hod.

      FEBRUÁR 2023 žiaci

      18 vyučovacích dní x 1,90€ = 34,20 €

      Pri platbe cez internet banking použite:IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkazna úhrad...)

      Preplatky si zistíte na tel.044/4329 636

     • Inovatívne streDnutie žiakov v ŽSK

     • Inovatívne streDnutie

      Naše žiačky Vanesa Priesolová a Veronika Madleňáková sa zúčastnili dňa 18.01.2023 Inovatívneho strednutia na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. Inovatívne strednutie bolo určené pre obchodné akadémie v Žilinskom samosprávnom kraji so zameraním na inovatívne aktivity. Naše žiačky tu predstavili inovatívne aktivity na našej škole s aspektom na program EÚ Erasmus+ a systém duálneho vzdelávania na našej škole. Po odprezentovaní nasledovala diskusia s odborníkmi a praktická ukážka hosťujúcej školy. Vďaka Inovatívnemu strednutiu sme si mohli vymeniť zaujímavé inovatívne informácie s inými obchodnými akadémiami v Žilinskom samosprávnom kraji.

     • Napísali o nás.....

     • V stredu 14.12.2022 sa 2 naši žiaci Natália Fajtova a Roman Bradiak zo IV.A triedy zúčastnili celoslovenskej sútaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ kde vyhrali 1. MIESTO. Súťaž zastrešovala Slovenská obchodná a priemyselná komora. SOPK vydalo januárové číslo mesačníka Obchod-Priemysel-Hospodárstvo, v ktorom je publikovaný článok o súťaži obchodných akadémií na str. 17-18.

     • Chrípkové prázdniny

     • Na základe Odporúčania RÚVZ LM pre predškolské a školské kolektívy k prebiehajúcej chrípkovej sezóne a  usmernenia MŠVVaŠ SR č. 15/2005, podľa kt. sa škola riadi, vedenie školy vyhlásilo chrípkové prázdniny.

      od 20. 12. 2022 do 22. 12. 2022.

      Od 23. 12. 2022 do 06. 01. 2023 sú vianočné prázdniny.

      Nástup žiakov je 09. 01. 2023 - podľa platného rozvrhu.

     • Súťaž SOPK - 1. miesto žiakov OA Ružomberok

     • V stredu 14.12.2022 sa 2 naši žiaci Natália Fajtova a Roman Bradiak zo IV.A triedy zúčastnili celoslovenskej sútaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ. Súťaž organizovala Súkromná SOŠ Pro scholaris v Žiline. Žiaci z 8 obchodných akadémií z celého Slovenska súťažili v 2-členných tímoch, pričom ich úlohou bolo spracovať zadania z účtovníctva, potvrdiť svoje vedomosti v teste z ekonomiky a všeobecného prehľadu a poslednou výzvou bola prezentácia školy v anglickom jazyku pre prípadného uchádzača o štúdium. Naši vyslaní reprezentanti, Natália a Roman, potvrdili vysokú úroveň vedomostí vo všetkých 3 kategóriách a tak právom obsadili vynikajúce 1. miesto. Okrem dobrého pocitu si zo sútaže odniesli aj hodnotné vecné dary, keďže súťaž zastrešovala Slovenská obchodná a priemyselná komora. K vynikajúcemu výsledku im gratulujeme!!!