• Rada školy - OZNAM

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu končiaceho termínu platnosti pôsobenia Rady školy na OA,Scota Viatora 4, Ružomberok, Vás prosíme o účasť na novej voľbe zástupcov rodičov do novej Rady školy, ktorá začne svoju činnosť hneď po ukončení mandátu pôvodnej Rady školy, t. j. od 01. 04. 2020.

      Voľba nových zástupcov do Rady školy sa bude konať na našej škole  dňa 10. 03. 2020 (utorok) v čase od 8.00 h – do 17,30 h v priestoroch bývalej vrátnice vedľa vchodu do budovy školy, kde vhodením hlasovacích lístkov potvrdíte súhlas s vybranými kandidátmi. Na úspešné vykonanie týchto volieb je potrebná nadpolovičná väčšina hlasujúcich.

      Aby sme nemuseli voľby opakovať (z dôvodu nízkej účasti), prosíme vás, aby ste sa volieb zúčastnili.

      V tento deň sa budú konať na škole aj INFORMATÍVNE RODIČOVSKÉ KONZULTAČNÉ  HODINY v čase od 16.30 h do 17.30 h.

      Ak máte záujem  o konzultácie s niektorým z vyučujúcich, môžete spojiť návštevu našej školy aj s touto aktivitou.

     • Jeden deň stredoškolákom 2020

     • Dňa 11. 02. 2020 sme pripravili v našej škole projektovú aktivitu pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl v meste, ako aj v okrese Ružomberok pod názvom „Jeden deň stredoškolákom“.

      Pre žiakov základných škôl sme vytvorili možnosť vyskúšať si stredoškolský vyučovací proces na Obchodnej akadémii v Ružomberku.

      Žiaci absolvovali 5 vyučovacích hodín – komunikáciu, aplikovanú informatiku, ekonomiku, anglický jazyk, administratívu a korešpondenciu.           

      Na konci vyučovania odpovedali žiaci základných škôl anonymne online na otázky dotazníka k projektovej aktivite.

      Dozvedeli sme sa napríklad že:

      •          zúčastnení získali predstavu o vzdelávaní na OA v Ružomberok, hlavný dôvod účasti na projektovej aktivite bol záujem študovať na Obchodnej akadémií Ružomberok,

      •          najviac účastníkov zaujala ekonomika, komunikácia, prístup učiteľov, ktorí boli veľmi milí, spôsob ako vyučovali,

      •          viac ako 90% zúčastnených uviedlo, že vidia ten rozdiel vo vyučovaní medzi základnou a strednou školou a odporučili by Obchodnú akadémiu aj kamarátom.

      Na záver projektovej aktivity všetkým zúčastneným  ôsmakom a deviatakom odovzdala riaditeľka školy certifikát o absolvovaní jedného dňa vyučovania na OA v Ružomberku.