• Ocenenie našich žiakov od primátora mesta

     • Dňa 25.06.2024 boli naši žiaci Romana Kmeťová, Noemi Kovalčíková a Lukáš Legerský ocenení primátorom mesta za aktívnu účasť v mestskom študentskom parlamente v školskom roku 2023/2024. 

    • Teacher Training Course na Malte v rámci Erasmus+
     • Teacher Training Course na Malte v rámci Erasmus+

     • Akreditácia, ktorú získala Obchodná akadémia Ružomberok v roku 2021, umožňuje škole organizovať rôzne mobility nielen pre študentov ale aj pre učiteľov školy. A tak na konci tohto školského roka dostali príležitosť dve vyučujúce anglického jazyka zúčastniť sa kurzov na zlepšeniesvojich profesionálnych zručností. Kurzy boli organizované v termíne od 17.6.2024 do21.6.2024 na Malte, v meste ST. Julian´s.

      Prvý kurz pod názvom Brush up your Teaching Skills absolvovala Mgr. Iveta Baďová. Cieľombolo „oprášiť“ si vedomosti o používaných metódach a formách práce na hodinách angličtiny,získať nové, hlavne prácou na počítačoch a súčasne sa inšpirovať a vymeniť si skúsenostis kolegami z iných európskych krajín.

      Druhého kurzu pod názvom Special Education Needs sa zúčastnila PaedDr. AlexandraBagiová. Kurz sa zaoberal diagnostikou, metódami a formami práce , ktoré je možnéa potrebné využívať pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.Počas vyučovacích hodín sa striedali teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami, ktorési vymieňali účastníci kurzu.

      V rozsahu 25 vyučovacích hodín všetci účastníci kurzov, okrem diskusií a simulácií získali ajprístup k online materiálom, testom a diagnostikám, ktoré môžu byť ľubovoľne aplikované nakonkrétne potreby ich žiakov.

      Veľkou výhodou absolvovania kurzov na Malte bola možnosť obohatiť si svoje jazykovézručnosti, keďže v škole bol oficiálnym jazykom anglický jazyk a taktiež tento jazyk jeúradným jazykom krajiny. Navyše v popoludňajších hodinách škola ponúkala široké možnostiúčasti na výletoch, čo prispelo k poznaniu kultúrnych a prírodných krás a pamätihodnostíkrajiny.

       

       

       

     • Interaktívne vyučovanie prírodných vied


     • Žiaci druhého ročníka si 18. 6. 2024 zopakovali vedomosti z prírodných vied vo vedeckom parku Steelpark v Košiciach.   Okrem toho sa prechádzali historickým centrom „metropoly východu“, aby si pripomenuli také umelecké skvosty ako je Dóm sv. Alžbety, kaplnka sv. Michala, Urbanova veža, budova Štátneho divadla, pred ktorým sa nachádza spievajúca fontána, Andrássyho palác, či Jakabov palác.
      Pred 30° C teplotami všetkým dobre padlo ukrytie sa v nákupnom centre Aupark, v ktorom sme zavŕšili náš deň v Košiciach.
       

     • Účelový kurz pre tretiakov

     • Už tradične pred koncom šk. roku žiaci tretieho ročníka absolvovali „Kurz na ochranu života a zdravia“,  tentokrát dochádzkovou formou. Počas štyroch dní zrealizovali turistickú vychádzku na Vlkolínec, športové dopoludnie, vyskúšali si orientáciu v neznámom teréne a zopakovali si zásady správania sa v prírode, zdravotnú prípravu a civilnú ochranu. Všetko zavŕšili grilovačkou v Čutkovskej doline.

       

     • Príjemný deň v historickom Krakove

     • 11. jún sme strávili putovaním do neveľmi vzdialeného a prekrásneho historického poľského Krakova. Hneď na začiatku našej prechádzky týmto čarovným mestečkom nás privítal wawelský drak chrliaci oheň. Je to bytosť, ktorá sa navždy zapísala do dejín Krakova a je jednou z najznámejších a najfotografovanejších atrakcií mesta. Je spojený s vrchom Wawel, kde sa nachádza kráľovský hrad. Podľa povesti žil u drak v jaskyni pod kopcom a jeho prítomnosť vyvolávala u obyvateľov strach a hrôzu. Dnes ho pripomína už len táto socha. Následne sme sa prešli cez hradné nádvorie plné rozkvitnutých kvetov, ruží a kríkov. Svoje čaro má aj Hlavné námestie, ktoré je najväčším stredovekým námestím v Európe spolu so svojou starou tržnicou. Vychutnali sme si aj atmosféru romantických kľukatých uličiek Starého mesta. Domov sme odchádzali s nadšením a presvedčením, že túto návštevu čoskoro zopakujeme, počas zimných alebo letných dní. Krakov má stále čo ponúknuť všetkým turistom a vždy môže ukázať svoje poklady.

     • Medzinárodné stretnutie v rámci projektu Erasmus+ Explore solidarity!

     • V dňoch 15. – 20. mája 2024 sa naše žiačky Alexandra Kravčuková, Michaela Klásková, Romana Kmeťová, Liana Mirgová a Rebeka Dančová zúčastnili mládežníckej výmeny v rámci projektu Erasmus+ pod názvom Explore solidarity, ktorá sa uskutočnila v oravskom  Zuberci.

      Počas celého týždňa naše dievčatá trávili čas s rovesníkmi z iných európskych krajín, ako napr. Litvy, Malty alebo Talianska. Témou celého stretnutia bolo spolunažívanie a solidarita so starými a handikepovanými ľuďmi a spôsoby ako pomôcť spríjemniť ich život. Každá skupina prispela vlastným kreatívnym nápadom k výrobe nejakého darčekového predmetu, napr. výrobe ružičiek, ktoré následne odniesli do zariadenia pre seniorov v Kláštore pod Znievom a do Centra sociálnych služieb v Tvrdošíne. Pre obyvateľov spomenutých zariadení účastníci seminára pripravili taktiež zaujímavý kultúrny program, v ktorom zaspievali piesne v rôznych jazykoch.

      Výhodou účasti na stretnutí bola možnosť spoznať nových ľudí z rôznych európskych krajín, oboznámiť sa s ich kultúrou, tancami, jazykom a tradičnými jedlami. Naopak účastníci zo zahraničia mali možnosť obdivovať krásy Slovenska a spoznať tradície oravského regiónu v Skanzene oravskej dediny v Zuberci. Táto mládežnícka prispela k solidarite krajín a zmenšeniu jazykových bariér. Bola organizovaná s podporou Erasmus+ a inštitútu V.I.A.C.

     • Exkurzia do múzea ručnej výroby papiera v Ludrovej

     • Žiaci 1.A a 1.B triedy navštívili dňa 27.mája 2024 múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej. V múzeu sa žiaci oboznámili s históriou výroby papiera a mohli si sami vyskúšať vyrobiť papier. Po návšteve múzea sme si oddýchli pri minerálnom prameni Medokýš.

     • OZNAM - Prijímacie skúšky

     • Vážení zakonní zástupcovia,

      Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
      uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024.

      V kolónke žiaci a rodičia - Prijímacie skúšky.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 písomne odošle strednej škole záväzné potvdenie o nastúpení/nenastúpení prijatého uchádzača.

      Zavazne_potvrdenie.doc ---- Zavazne_potvrdenie.pdf

       

     • Mladý digitálny Európan 2024

     • 15.mája 2024 sa sedem študentov tretích ročníkov zúčastnilo online vedomostnej súťaže Mladý digitálny Európan 2024. Žiaci mali 45 minút na vyplnenie testu s 30 otázkami o Európskej únii. Šikovní tretiaci to však splnili ešte v predstihu. Teraz už len budeme čakať na výsledky, ktoré budú vyhodnotené NIVaM-om najneskôr do 30.mája. Úspešní súťažiaci budú pozvaní na celoštátne kolo.

     • Stretnutie Mládežníckeho parlamentu ŽSK

     • Naši žiaci Filip Kerndl, Romana Kmeťová, Noemi Kovalčíková a Eva Murínová sa dňa 14.05.2024 zúčastnili stretnutia Mládežníckeho parlamentu ŽSK. Na stretnutí bol schválený štatút Mládežníckeho parlamentu a boli predstavené jednotlivé ambasádorské tímy.