• Praha 2021/2022 Mobilita pedagogických zamestnancov v rámci VET

   •  

    Začiatoknového školského roku  inak alebo Erasmus+ pre pedagogických zamestnancov

     

    Príprava na nový školský rok sa pre štyroch pedagogických pracovníkov Obchodnej akadémie v Ružomberku začala tento rok inak ako obvykle. V rámci projektu ERASMUS+ Mobilita zamestnancov sa Ing. I. Rosa, Mgr. Lena Rosová, Ing. Iveta Frolová a Ing. Elena Zaťková zúčastnili zahraničnej pracovnej stáže v stovežatej Prahe. Pobyt sa uskutočnil na konci prázdnin od 23.8. do 27.8. 2021.

    A čo im tento pobyt dal?

    Bola to predovšetkým priama skúsenosť so svetom práce v zahraničí.

    Navštívili malé firmy, kde sa dozvedeli o legislatívnych podmienkach pre ich založenie, o personálnej i administratívnej agende firmyi o požiadavkách na uchádzačov o zamestnanie. Konzultovali aj o spolupráci v oblasti cestovného ruchu a možnostiach získavania praktických skúseností študentov z rôznych krajín EÚ.

    O vzdelávacom systéme v ČR, odbornom vzdelávaní,  skúsenostiach s duálnym vzdelávaním, či priebehom záverečných a maturitných skúšokmali možnosť hovoriť nielen priamo na odbornej škole, ale i v Národním ústave pro vzdělávání.

     

    Škola, ktorú navštívili, ich oslovila nielen vybavením IKT, ale i prostredím vytvoreným pre oddych žiakov i pracovníkov školy. Mali možnosť porovnať podmienky vzdelávacieho systému v rámci českého a slovenského školstva.

    V neposlednom rade to bola i možnosť prechádzať sa historickými časťami Prahy  a vnímať atmosféru tohto multikultúrneho mesta.